2020/02/17
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ بهمن
اینك سیل سوزان گرما
گزارش «شرق» از مناطق سیل‌زده خوزستان

اینك سیل سوزان گرما

سمیرا حسینی:

شرق آنلایندمای هوایش بیش از 40 درجه است. خوزستان همیشه گرم بوده است؛ اما امسال برای مردم سیل‌زده این مناطق كه وسایل گرمایشی ندارند، گرم‌تر هم خواهد بود. بیش از یک ماه از سیل خوزستان گذشت؛ اما هم